Architektura : kapliczka

Kapliczka za kościołem

Stara kapliczka na cmentarzu

Kapliczka pod dębem św. Huberta

Kapliczka przy wejściu do kościoła

Kapliczka przy ul. Kasztanowej

Kapliczka przy ul. Wrocławskiej

Kapliczka przy ulicy PTR

Kapliczka na cmentarzu

Kapliczka pod dzwonnicą

9/9