Rada Duszpasterska

 1. Kieremkampt Wacław, redaktor „Wieści Parafialnych”, 1946 r.
 2. Mróz Donata, katechetka, 1977 r.
 3. Maroszek Izabela, katechetka, 1968 r.
 4. Nowaczyk Piotr, były prezes ministrantów, student, 1987 r.
 5. Rasiak Łukasz, prezes ministrantów, student, 1990 r.
 6. Cellmer Mateusz, wice-prezes ministrantów, student, 1990 r.
 7. Szwabińska Małgorzata, nauczycielka, 1955 r.
 8. Marczyk Karol, organista, uczeń, 1993 r.
 9. Marczyk Adrian, wice-organista, uczeń 1994 r.
 10. Robotnikowska Maria, zakrystianka, 1947 r.
 11. Wczesna Renata, dekoratorka, 1968 r.
 12. Pawłowski Andrzej, animator oazowy, 1960 r.
 13. Kędzia Urszula, przewodnicząca Zespołu Charytatywnego, 1952 r.
 14. Krakowski Stanisław, kościelny, 1950 r.
 15. Paprocki Mateusz, wice-kościelny, 1995 r.
 16. Piec Sylwester, grabarz, 1949 r.
 17. Papiór Jerzy, wice-grabarz, 1947