Rada Duszpasterska

  1. Mróz Donata, katechetka, 1977 r.
  2. Maroszek Izabela, katechetka, 1968
  3. Szwabińska Małgorzata, nauczycielka, 1955 r.
  4. Marczyk Karol, organista, uczeń, 1993
  5. Kędzia Urszula, przewodnicząca Zespołu Charytatywnego, 1952
  6. Pawłowski Zenon, grabarz, 1972
  7. Papiór Jerzy, wice-grabarz, 1947
  8. Klupś Wojciech, prezes ministrantów i ceremoniarz, 2004