Rada Duszpasterska

  1. Mróz Donata, katechetka, 1977 r.
  2. Maroszek Izabela, katechetka, 1968
  3. Szwabińska Małgorzata, nauczycielka, 1955 r.
  4. Kędzia Urszula, przewodnicząca Zespołu Charytatywnego, 195
  5. Wróbel Patryk, organista
  6. Klupś Wojciech, Przygodzice 2023