Św. Józef Kaliski

Obraz Świętego Józefa Kaliskiego. Z lewej przedstawiony został wizerunek Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, natomiast po prawej stronie kościół parafialny w Przygodzicach. Jest to pamiątka Nawiedzenia Obrazu Św. Józefa Kaliskiego, 27-28 listopad 1995 r.